КУРСИ САМООСВІТИ

Надана інформація підтверджує номери виданих сертифікатів та засвідчує, що вказані координатори Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» виконали програму підвищення кваліфікації у формі самоосвіти на основі дистанційно здобутих теоретичних знань та практично проведених занять та заходів.

ПРОГРАМА:

Теоретична частина:

-    пропедевтика та актуалізація методичних математичних знань та вмінь, необхідних організаторові та учасникові Міжнародного математичного конкурсу «КЕНГУРУ» – 2 год.

-    методика розбору завдань конкурсу – 2 год.

-    пошук та систематизація завдань для підготовки учнів до конкурсу – 2 год.

Практична частина:

-     проведення конкурсу «КЕНГУРУ» за матеріалами, наданими оргкомітетом конкурсу – 2 год.

-     розбір завдань конкурсу за вибраною методикою та методика використання матеріалів конкурсу «КЕНГУРУ» під час підготовки здобувачів освіти – 2 год.

 Досягнуті результати:

-     знання й розуміння  історії математики та використання математичних методів, понять, ідей;

-     знання й розуміння  методики розв’язування різних типів задач з математики;

-     знання й навички розв’язування типових математичних задач з метою підготовки до ЗНО;

-     оволодіння методами та підходами до розв’язування олімпіадних та конкурсних задач;

-     розвиток вміння використовувати активні методи навчання, в основі яких ігровий підхід;

-     розробка та використання власних електронних навчальних курсів для навчального процесу на основі матеріалів, наданих оргкомітетом конкурсу «Кенгуру»

Матеріали для самоосвіти та списки представлені та сайті конкурсу та у доданих файлах.

ВІСНИК 2020-2021 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕТАП

ВІСНИК 2020-2021 МІЖНАРОДНИЙ ЕТАП

СПИСКИ

 

розроблено
© 2013-2020 ELEKS